Yangchenma

tekst in dharma

De FamiliezielDe Familieziel

Hoe je geschiedenis je kan helpen op je levenspad

Families dragen wijsheid in zich die je kan helpen op je levenspad. In je familie en haar geschiedenis kun je steun vinden in moeilijke omstandigheden en in tijden van kwetsbaarheid.
Maar hoe mobiliseer je deze familiewijsheid? Cruciaal is dat je inzicht krijgt in de manier waarop je familie is georganiseerd en op welke pijlers zij is opgetrokken. Wat is de geschiedenis van je familie, en welke heilige huisjes en tegelwijsheden draagt je familie met zich mee?
De familieziel toont aan de hand van ontroerende en herkenbare verhalen, afgewisseld met theorie en praktische aanwijzingen, hoe je kunt ontdekken wat jouw familie ‘bezielt’.

Bestellen

Lotus
Lotus

De Familieziel schreef Irene Zwaan samen met familietherapeut Kitlyn Tjin A Djie. Ze werken al vanaf 2004 veelvuldig samen en schreven diverse boeken en artikelen voor professionals. Dit is hun eerste gezamenlijke publieksboek.
Toen Irene en Kitlyn samen Nico Smith, healer, meditatieleraar en een leerling van Lama Gangchen, interviewden voor dit boek, zaten ze op het terras aan de vijver in zijn tuin. Tijdens het interview opende zich een waterlelie, als een lotus die het belang van het boek onderschreef.
Een paar weken later bood Lama Gangchen tijdens zijn bezoek aan Nederland spontaan aan om het voorwoord te schrijven. Daarvoor zijn we hem eeuwig dankbaar. Voorwoord

Nieuws

 

Nieuw project

met verhalen

064-W-Siddhartha-leaves-the-Palace-detail-2-OriginalToen Prins Siddhartha voor de eerste keer de beschermende muren van het paleis verliet schrok hij van de pijn en het lijden dat mensen ervaren bij geboorte, ouder worden, ziekte en dood. Hij ging op zoek naar een oplossing. Wat hij ontdekte wordt nu, 2500 jaar later, nog steeds als boeddhisme beoefend. Over dit onderwerp schrijven we het volgende boek.

 

Hoe helpt het boeddhisme jou? 

Voor dit nieuwe project verzamelen we NgalSo-ervaringsverhalen.

Hoe heeft het boeddhisme jou geholpen? Wil je ook je verhaal delen? Neem dan contact op met Karin of Irene.

Meer info