Yangchenma

tekst in dharma

omslag Beschermjassen op schoolBeschermjassen op School

Aandacht voor verschil in het onderwijs

Diversiteit in de klas

Kitlyn Tjin a Djie & Irene Zwaan publiceerden in het voorjaar van 2015 een nieuw boek in de beschermjassen-reeks, speciaal voor het onderwijs.

Dit is een boek voor professionals in het onderwijs. Het gaat over aandacht voor de verschillen van kinderen in het gangbare onderwijs. Wat heeft een kind dat ‘anders’ is nodig om zich veilig te voelen in de klas? Hoe kunnen we ruimte creëren voor empathie en compassie op school? Welke rol speelt de docent in het creëren van een aangename, ondersteunende en stimulerende leeromgeving? Deze en andere vragen komen aan bod, evenals Lama Gangchens ideeën over Non-Formele Educatie.

Voorwoord
Lama Gangchen schreef in zijn voorwoord: Dit boek is een uitstekende bijdrage om leraren aan te moedigen de veelheid aan sociale diversiteit en persoonlijke verschillen in scholen te keren tot een constructieve omgeving die verder gaat dan de leerstof. Het zet aan tot de vorming van tolerante, zorgzame, onbevooroordeelde individuen die kunnen helpen gestalte geven aan, en opbouwen van wereldvrede en harmonie.

Lezing Lama Michel in Amsterdam

Spiritualiteit in het dagelijks levenLama Michel nam het eerste exemplaar van Beschermjassen op school in ontvangst tijdens de presentatie in Amsterdam op 13 mei. Hij gaf daar een inspirerende lezing over het onderwerp Spiritualiteit in het dagelijks leven.

De lezing (in het Engels) is terug te kijken op youtube. Klik daarvoor op de foto hiernaast.

 

Beschermjassen
Familietherapeut Kitlyn Tjin A Djie en socioloog Irene Zwaan publiceren samen en individueel over sociale diversiteitvraagstukken in Nederland. Zie ook www.beschermjassen.nl

Beschermjassen op School - aandacht voor verschil in het onderwijs
Uitgever: Van Gorcum
112 pagina's
Prijs: 17,95
Isbn: 9789023253655

Bestellen

Nieuws

 

Nieuw project

met verhalen

064-W-Siddhartha-leaves-the-Palace-detail-2-OriginalToen Prins Siddhartha voor de eerste keer de beschermende muren van het paleis verliet schrok hij van de pijn en het lijden dat mensen ervaren bij geboorte, ouder worden, ziekte en dood. Hij ging op zoek naar een oplossing. Wat hij ontdekte wordt nu, 2500 jaar later, nog steeds als boeddhisme beoefend. Over dit onderwerp schrijven we het volgende boek.

 

Hoe helpt het boeddhisme jou? 

Voor dit nieuwe project verzamelen we NgalSo-ervaringsverhalen.

Hoe heeft het boeddhisme jou geholpen? Wil je ook je verhaal delen? Neem dan contact op met Karin of Irene.

Meer info